Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

12ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


12ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog ή wiki ,για να αναρτήσουν την εργασία τους
ü  Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν εκδηλώσεις

Α) Δημιουργείστε blog ή wiki για να δημοσιεύσουμε την εργασία μας και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε στο διαδίκτυο (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

 Β) Οργανώστε την εκδήλωση στην οποία  θα παρουσιάσετε στη σχολική κοινότητα και στους γονείς σας , την εργασία σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

11ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


11ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü   Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
ü  Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.
Α) Ολοκληρώστε το δεύτερο μέρος της τελικής γραπτής σας εργασίας με τα κείμενα που έγραψε το κάθε μέλος της ομάδας (στα ελληνικά και στα αγγλικά) και τα στοιχεία από τις έρευνες που πραγματοποιήσατε (δημοσκόπηση και έρευνα πεδίου) .
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)
Β) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια και την έρευνα πεδίου στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Γ) Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα , φωτογραφίες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Ε) Παρουσιάστε τα PowerPoint και την εργασία σας  στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


10ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
ü  Να προσδιορίζουν σε ποιήματα και σε πεζά κείμενα «εικόνες» από μνημεία του παρελθόντος
ü  Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα σχετίζεται με την περιοχή που επέλεξαν.
ü  Να εξοικειωθούν στη δημιουργία ημερολογίων

Α) Μετά την επίσκεψη  που πραγματοποιήσαμε στην Ακρόπολη και τη γύρω περιοχή , να κάνετε όλοι σας μια σύντομη αναφορά σε ένα από τα εκθέματα που σας εντυπωσίασαν (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

Β) Με το φωτογραφικό υλικό που έχουμε συγκεντρώσει και τα σχόλια σας, δημιουργούμε ένα ημερολόγιο  (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

 Γ) Επιλέγουμε πεζά ή ποιήματα που μας «ταξιδεύουν» στα μνημεία του παρελθόντος, για να τα αξιοποιήσουμε στην παρουσίαση μας. Ηχογραφούμε τα μέλη της ομάδας μας να απαγγέλουν αποσπάσματα (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Δ) Επιλέγουμε τραγούδια που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

Ε) Συμπληρώστε σταδιακά τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και τη σωστή οργάνωση του χρόνου σας , δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου φαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες και οι αντίστοιχες ημερομηνίες ολοκλήρωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
14-Μαρ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ/ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

21-Μαρ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ/ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΙΝΤΕΟ

28-Μαρ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόλογος - κυρίως θέμα- επίλογος)

4-Απρ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (θα περιλαμβάνει στοιχεία από δραστηριότητες και των δύο τετραμήνων)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG

11-Απρ ΠΡΟΒΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  (στην ολομέλεια)- ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τελικές διορθώσεις- συμπληρώσεις)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG

25-Απρ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε κοινό)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ

Εδώ θα δείτε τα γραφήματα της ομάδας μας από το ερωτηματολόγιο που δημιούργησε.

ΒΙΝΤΕΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ

Εδώ θα δείτε το βίντεο που δημιούργησε η ομάδα μας για την γειτονιά της Ακρόπολης

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3ης ΟΜΑΔΑΣ

Εδώ θα βρείτε την γραπτή εργασία της ομάδας "Αρχαιο-πληκτικοί" για την γειτονιά.

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ9ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να εξασκηθούν στη χρήση των  πινάκων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.

Α) Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας στην Ακρόπολη και τη γύρω περιοχή φωτογραφίζουμε τα μνημεία , τα νεοκλασικά κτίρια της περιοχής και τα τουριστικά μαγαζιά. Αποτυπώνουμε τα καταστήματα συμπληρώνοντας τον πίνακα που σας δίνεται , με το όνομα του καταστήματος , το είδος και το από πότε λειτουργεί, αν υπάρχει μείωση στην τουριστική κίνηση κ.λ.π. (απευθύνουμε ερώτηση σε υπαλλήλους). Αφού συμπληρωθούν οι πίνακες , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

 Β) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Συμπληρώστε σταδιακά τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εφαρμόσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να εξοικειωθούν με το γραπτό και τον προφορικό λόγο στην  Αγγλική γλώσσα, για να απευθύνουν ερωτήσεις στους τουρίστες.
ü  Να εξασκηθούν στη χρήση των  πινάκων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü  Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση.
ü  Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Α) Βασιζόμενοι στο υποερώτημα που έχει αναλάβει η ομάδα σας, δημιουργείστε ένα ερωτηματολόγιο για να ελέγξετε τις  :
·         ΓΝΩΣΕΙΣ: Τι γνωρίζουν σχετικά με το θέμα;
·         ΓΝΩΜΕΣ: Τι γνώμη έχουν γι’ αυτό;
·         ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: Τι πιστεύουν;
·         ΑΞΙΕΣ: Τι εκτιμούν πιο πολύ;
·         ΣΤΑΣΕΙΣ: Τι θα έκαναν;
·         ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: Τι κάνουν;
των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα ( τουρίστες και τουρίστριες) . Κάθε ομάδα γράφει από 5 ερωτήσεις για να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο στα ελληνικά και αγγλικά και απευθύνεται σε διαφορετικό πληθυσμό (δείγμα πληθυσμού 10-15 ατόμων/ κατηγορία) (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Β) Συμπληρώνουμε τα ερωτηματολόγια , κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας στην Ακρόπολη και τη γύρω περιοχή, βιντεοσκοπώντας ή ηχογραφώντας τις απαντήσεις των τουριστών (διαθέσιμος χρόνος 60 ΄)

Γ) Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Δ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Ε) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ7ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü  Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με πρωτοτυπία και φαντασία.
ü  Να εκφράζονται στα  Αγγλικά με ευχέρεια.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.

Α) Το κάθε μέλος της ομάδας σας να συντάξει, ένα κείμενο 2-3 παραγράφων, στο οποίο θα προσπαθήσετε να πείσετε έναν κάτοικο μιας ξένης χώρας , το λόγο που θα άξιζε  να επισκεφθεί τη χώρα μας. Να χρησιμοποιήσετε χιούμορ , φαντασία και πρωτοτυπία για να προβάλλετε τουριστικά αξιοθέατα , στοιχεία του πολιτισμού μας, ήθη και έθιμα του τόπου μας ή ότι άλλο επιλέξετε. Στη συνέχεια να μεταφράσετε το κείμενο σας , στα Αγγλικά (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Ηχογραφείστε τα μέλη της ομάδας σας να διαβάζουν το κείμενο που δημιούργησαν  (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Γ) Δημιουργείστε ο καθένας σας, ένα βίντεο με το ηχητικό του μήνυμα και το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό , χρησιμοποιώντας ελληνικούς υπότιτλους (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Δ) Παρουσιάστε τα βίντεο που δημιουργήσατε στην ολομέλεια (διαθέσιμος χρόνος )

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 3ης ΟΜΑΔΑΣ


Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ


  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»                              (ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ)


 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :
    


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
(ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ + ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 3ο ΣΤΑΔΙΟ)ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT