Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

3o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ3ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü   Να μάθουν οι μαθητές στοιχεία της τοπικής ιστορίας μέσα από την παρατήρηση του δημόσιου χώρου(αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία) και τη συσχέτιση των λέξεων και των ονομασιών με ιστορικούς, κοινωνικούς και γεωγραφικούς παράγοντες.
ü  Να εξοικειωθούν με την ερευνητική διαδικασία, μέσα από τη διερεύνηση της τοπικής Ιστορίας , από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές .
ü  Να αναφέρουν σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία της περιοχής.
ü   Να κατανοήσουν οι μαθητές την πρόσφατη πολιτισμική κληρονομιά μέσα από τη βιωματική προσέγγιση του περιβάλλοντος.
ü   

Α) Συλλέγοντας πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για το Μουσείο της Ακρόπολης και τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, ετοιμάζουμε και τυπώνουμε έναν «τουριστικό οδηγό» (4 σελίδων), απαντώντας στα ερωτήματα:
·         Πώς θα πάμε; (με τι μέσον, πόση απόσταση από το  Κέντρο της Αθήνας)
·         Τι θα δούμε; (ιστορικά μνημεία, μουσείο)
·         Πότε δημιουργήθηκαν τα μνημεία;
·         Από ποιους;
·         Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δωρικού ρυθμού;
·         Ποια είναι τα εκθέματα του Μουσείου;
·         Που βρίσκονται τα μνημεία που λείπουν;
 (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε τους «τουριστικούς οδηγούς» σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
ü  Να προσδιορίσουν οι μαθητές τα επιμέρους ερωτήματα.
ü  Να μάθουν να συντάσσουν εννοιολογικούς χάρτες και να δημιουργούν αφίσες.
ü  Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές ή τις Τ.Π.Ε.
ü  Να ορίσουν οι μαθητές κανόνες και να τους εφαρμόσουν.
ü   Να ασκηθούν στην αυτενέργεια και στη συλλογική εργασία.

Α) Συμπληρώστε το συνημμένο  συμβόλαιο – θυρεό (διαθέσιμος χρόνος 20΄)
Β) Παρουσιάστε το θυρεό σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )
Γ) Κατασκευάστε τον εννοιολογικό χάρτη της: «ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα freemind ή δημιουργώντας μια αφίσα, εστιάζοντας στο υποθέμα που έχει αναλάβει η ομάδα σας (διαθέσιμος χρόνος 30΄)
Δ) Παρουσιάστε το χάρτη σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü   Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές την πολιτιστική μας κληρονομιά και να αναπτύξουν κοινωνική και πολιτική σκέψη και συνείδηση.
ü   Να γνωριστούμε μεταξύ μας.

Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ :
  1. Να επιλέξετε έναν τομέα που θα σας άρεσε περισσότερο να ασχοληθείτε στην ερευνητική μας εργασία:
α) Ιστορικά στοιχεία της περιόδου κατασκευής της Ακρόπολης
β) Αρχαίο θέατρο / Ηρώδειο
γ) Αρχιτεκτονικά στοιχεία κατασκευής της Ακρόπολης
δ) Ανθρώπινες και περιβαλλοντικές καταστροφικές επιδράσεις
ε) Τουρισμός και οικονομία
  1. Έχετε επισκεφτεί το Μουσείο της Ακρόπολης;
α) ναι
β) όχι
  1. Αν το επισκεφτήκατε τι είναι αυτό που σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση;
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
  1. Έχετε πάει  σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους;
α) ναι  (να αναφέρετε σε ποιους ……………………………………………………………………)
β) όχι
  1. Ποια η γνώμη σας για τα Ελγίνεια μάρμαρα;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
  1. Να αναφέρετε τον κίνδυνο που πιστεύετε ότι διατρέχουν τα μνημεία που βρίσκονται σε μη στεγασμένους χώρους:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
  1. Μου αρέσει να ασχολούμαι
α) με τη μουσική (να αναφέρετε αν γνωρίζετε  κάποιο μουσικό όργανο……………………….)
β) με το θέατρο
γ) με  το χορό
δ) με τη ζωγραφική
ε) με τον αθλητισμό
στ) με τους Η.Υ. (να αναφέρετε ποια προγράμματα χρησιμοποιείτε με ευκολία ………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
ζ) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
  1. Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικής εργασίας γιατί
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )